சுபாஷ் பக்கங்கள்

புதிய ஆரம்பம்

விண்டோஸ்

Microsoft Windows பற்றி இந்த பதிவில் உள்ள இடுகைகள்

Windows Server பற்றிய பதிவுகள்

  1. Windows Server 2008 – முதல் பார்வை ( First Look )

  2. ஏன் விண்டோஸ் 2008 சர்வரை வேர்க்ஸ்ரேஷனாக மாற்ற வேண்டும்?

  3. விண்டோஸ் 2008 சர்வரை வேர்க்ஸ்ரேஷனாக இன்ஸ்டால் பண்ணுதல் – 1

  4. விண்டோஸ் 2008 சர்வரை வேர்க்ஸ்ரேஷனாக இன்ஸ்டால் பண்ணுதல் – 2

  5. விண்டோஸ் 2008 சர்வரை வேர்க்ஸ்ரேஷனாக இன்ஸ்டால் பண்ணுதல் – 3

  6. Windows Server 2008 இல் Wireless Network

மற்றய Windows  பற்றிய பதிவுகள்

  1. Tiny XP – ஓர் அறிமுகம் – குறைந்த வேக கணனிகளுக்காக!!!

  2. விண்டோஸ் Vista விலிருந்து XP க்கு செலவில்லாமல் டவுண்கிறேட் பண்ணுவது எப்படி?

Advertisements
 
%d bloggers like this: